Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών ΕΚΠΑ (1977), DEA de Physique Τhéorique, Paris (1978), These de 3e cycle, École Normale Superieure, (1980), Thèse d'Etat, École Polytechnique (1983). Είναι Καθηγητής (part time) στην Ecole Polytechnique και Senior Staff Member του CERN. Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων, της Κβαντικής Θεωρίας Πεδίων, της Κοσμολογίας και της Θεωρίας Χορδών. Το επιστημονικό του έργο περιέχει περίπου 270 δημοσιεύσεις με πάνω από 18000 αναφορές. Έχει τύχει ακαδημαϊκών διακρίσεων, ανάμεσά τους το Βραβείο Ιδρύματος Μποδοσάκη, το αργυρό μετάλλιο του CNRS, και του ERC. Είναι συντονιστής ερευνητικών δικτύων της EU, μέλος επιτροπών αξιολόγησης της EU μέλος της επιτροπής συνεργασίας Ελλάδος-CERN, μέλος της επιτροπής αξιολόγησης πανεπιστημίων και από το 2011 διευθυντής του Τμήματος Θεωρίας του CERN. Γεννήθηκε στη Χίο το 1955.