Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ (1974), Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (1988) στην περιοχή της Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης των Αποφάσεων. Εργάσθηκε στη βιομηχανία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΧΩΔΕ). Από το 1989 μέλος ΔΕΠ ΕΜΠ και από το 2007 Καθηγήτρια ΕΜΠ και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Διδάσκει μαθήματα στην περιοχή της Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης σε προπτυχιακό επίπεδο, και στην περιοχή της Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Οικονομίας σε ελληνικά και διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα. Ερευνητικά δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής οικονομίας, ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογιστικών συστημάτων υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Συμμετέχει σε διεθνείς και ελληνικές επιστημονικές ενώσεις και ομάδες εργασίας. Είχε συμμετάσχει στο ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (2001-04) και από το 2010 συμμετέχει στο ΔΣ της ΔΕΗ-Ανανεώσιμες ΑΕ. Γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής το 1950.