Κατέχει δίπλωμα μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου μηχανικού του ΕΜΠ (1967) και M.A. και Ph.D. από το Princeton University in Electrical Engineering (1969) και (1971) αντίστοιχα. Είναι Professor of Information Technology στο Electrical and Computer Engineering Department, University of Maryland. Ανακηρύχθηκε Distinguished University Professor (2012-2013). Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε διακεκριμένα Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις εφαρμογές της θεωρίας των πληροφοριών. Έχει καθοδηγήσει πολλές διπλωματικές εργασίες και πληθώρα διδακτορικών διατριβών, ανάμεσά τους αρκετές Ελλήνων φοιτητών. Έχει συγγράψει 18 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων και πολύ μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών που έχουν τύχει μεγάλης αναγνώρισης. Έχει να παρουσιάσει πλούσιο διοικητικό έργο, έχοντας διατελέσει μέλος διαφόρων εθνικών και διεθνών επιτροπών, και έχει διατελέσει μέλος πολλών επιτροπών της ΙΕΕΕ και ακαδημαϊκών επιτροπών Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από πολλούς φορείς. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943.