Είναι διπλωματούχος Μηχανικός από την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Paris, 1972), έχει λάβει Doctorat d' Ingenieur και Doctorat d' Etat από το Universite Pierre et Marie Curie (Paris, 1974 και 1984 αντίστοιχα). Είναι καθηγητής στην περιοχή του Geotechnical Engineering στην École Nationale des Ponts et Chaussées (Paris) όπου και έχει διευθύνει σχετικό εργαστήριο (1992-2002). Έχει πλούσιο και διεθνώς αναγνωρισμένο διδακτικό και ερευνητικό έργο, κυρίως στην περιοχή της εδαφομηχανικής και της γεωτεχνικής. Έχει τύχει σημαντικών διακρίσεων, όπως το National Order of Merit, France (2000), George Stephenson Medal, ICE, London (2008), κ.λπ. Συμμετέχει συχνά σε Γαλλικές και Ευρωπαϊκές επιτροπές τυποποίησης. Γεννήθηκε στο Roslyn, New York των ΗΠΑ το 1949.