Κατέχει διπλώματα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ (1981), Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ (1986). Διδάκτορας Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικού ΕΜΠ (1989). Την τριετία 1988-1991 διετέλεσε διαχειριστής της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΕ, που κατασκευάζει παραδοσιακά ξύλινα σκάφη. Το 1992 εκλέχθηκε Ειδικός Επιστήμονας στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικού του ΕΜΠ. Το 1995 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής (1995), εξελιχθείς σε Αναπληρωτή Καθηγητή (1999) και Καθηγητή (2007).
Είναι μέλος του Εργαστηρίου. Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής (ΕΝΘΥ), όπου διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής μέχρι το 2005. Διδάσκει: Ναυτική και Θαλάσσια Υδροδυναμική με έμφαση στις Εφαρμογές, τις Μετρήσεις και τις Πειραματικές Διαδικασίες, Σχεδίαση Μικρών Σκαφών και Υπολογιστική Νοημοσύνη. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται: η βελτιστοποιημένη σχεδίαση πλοίων, οι συνδυασμένες μεταφορές, και η κατάρτιση ναυτικών. Έχει συγγράψει διδακτικές σημειώσεις για το ΕΜΠ και το ΤΕΙ Αθήνας και το βιβλίο "Ναυπηγία και Φόρτωση Πλοίων" για τους Πλοιάρχους Ε.Ν..
Είναι μέλος διεθνών και εθνικών επιστημονικών ενώσεων (SNAME, RINA, STG, ΕΛΙΝΤ), κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και διοργανωτής διεθνών συνεδρίων. Έχει πάνω από 60 δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα Περιοδικά και Συνέδρια, εκτεταμένη παροχή υπηρεσιών συμβούλου στη βιομηχανία (280 τεχνικές εκθέσεις) και συμμετείχε σε 50 περίπου εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ΣΔΝΜΕ (1984-86), μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Ναυπηγών του ΤΕΕ (1987-σήμερα) και μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΟΤ (2006-08). Είναι Αντιπρόεδρος του E.Σ. του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (2009-) και μέλος του ΔΣ της ΛΑΡΚΟ ΑΜΜΕΛ (2012-). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958.