Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (κύκλος σπουδών Μηχανικού Παραγωγής) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1979) και κατέχει Diplôme de Docteur Ingénieur από το Conservatoire National des Arts et Metiers (Γαλλία, 1984) και Diplôme des Etudes Approfondies από το Université Paris XIII (Γαλλία, 1981), αμφότερα στην περιοχή της Εργονομίας. Είναι Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. και υπεύθυνος της Μονάδας Εργονομίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα αντικείμενα της Γνωστικής Μηχανικής, της Μηχανικής Ευχρηστίας, της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, του Σχεδιασμού Συστημάτων Εργασίας και της Ασφάλειας της Εργασίας. Το ερευνητικό του έργο έχει διεθνή αναγνώριση και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών "International Journal of Human Computer Interaction", "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries" και "Theoretical Issues in Ergonomics Science" καθώς και του "Handbook of Industrial Engineering", (Ed.) G. Salvendy, (New York: John Wiley & Sons). Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εργονομίας, του Συμβουλίου της International Ergonomics Association, της Societé d' Ergonomie de Langue Française, και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ (2009-2013). Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956.