Έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ το 1981 και το M.S και Ph.D. από το Department of Mechanical Engineering του MIT to 1983 και το 1991 αντίστοιχα. Μεταξύ 1985 και 1987 υπηρέτησε στο ΓΕΝ/ ΓΕΤΕΝ ως αναλυτής συστημάτων. Το 1991 εργάσθηκε ως Lecturer στο ΜΙΤ. Την περίοδο 1991-1996 εξελέγη και εργάσθηκε ως Assistant/ Associate Professor στο McGill U., Montreal, Canada. Σήμερα είναι Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΜΜ) του ΕΜΠ. Διετέλεσε Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συστήματα Αυτοματισμού» και του Τομέα ΜΚ&ΑΕ της ΣΜΜ. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα Ελέγχου, Ρομποτικής και Μηχανοτρονικής. Έχει συγγράψει τρία βιβλία, έχει πλέον των 200 έγκριτων δημοσιεύσεων και ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Είναι Senior Member της IEEE και της AIAA, Member της ASME, της Sigma Xi και μέλος του TEE. Είναι Associate Editor των έγκριτων περιοδικών ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control και του Mechanism and Machine Theory (Elsevier), ενώ στο παρελθόν διετέλεσε Associate Editor για το IEEE Transactions on Robotics. Είναι Associate Editor του IEEE Robotics and Automation Society Conference Editorial Board (RAS-CEB), και μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής (IPC) πολυπληθών Συνεδρίων. Έχει λάβει πολλές διακρίσεις και υποτροφίες και έχει δώσει πλήθος ομιλιών σε πανεπιστήμια και στη βιομηχανία. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957.