Είναι Καθηγητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ (1973), Master of Science(1975) και Civil Engineer’s Degree (1981) από το Μ.Ι.Τ. (Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης (1983).
Έχει 38ετή επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία, έχοντας συμμετάσχει σε περισσότερες από 200 έρευνες και μελέτες για μεταφορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων, κεφαλαίων σε 18 διεθνή βιβλία, και έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερες από 300 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και Συνέδρια.
Είναι κριτής σε 15 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος 19 επαγγελματικών οργανισμών και συλλόγων. Έχει διατελέσει πρόεδρος τριών Επιτροπών (Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας εμπορευματικών κέντρων στην Ελλάδα, ΕΕ-Γεν. Δ/νση TREΝ για Προγράμματα EURET & APAS, Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη – Ομάδα εργασίας "Transport Economics and Policy"), και μέλος σε 18 άλλες. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας-Ο.Α.Σ.Α. (2007-2010), Πρόεδρος της Επιτελικής Επιτροπής του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση-Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. (2006-2007), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (2004-2009) και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (1989-1993). Γεννήθηκε στον Πειραιά την 31η Ιουλίου του 1950.