English 

Νομοθεσία • Αρμοδιότητες Συμβουλίου

  Το Συμβούλιο Ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

  α) τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του μετά από εισήγηση της Συγκλήτου,

  β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό,

  γ) την έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 (του Ν. 4009),

  δ) την έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 6 (του Ν. 4009),

  ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας,

  στ) τον καθορισμό των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, την έγκριση των σχέδιων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση,

  ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που άφορα το ίδρυμα,

  η) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος,

  θ) την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος,

  ι) την παύση κοσμητόρων από τα καθήκοντά τους,

  ια) την εποπτεία του νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58 (του Ν. 4009), την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους,

  ιβ) τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και,

  ιγ) τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης σχολής.


  Νόμοι

  Ν.4009/2011 όπως ισχύει μετά το Ν.4076/2012 και μετά το Ν.4115/2013
  Ο ισχύων νόμος για τα ΑΕΙ σε κωδικοποιημένη μορφή, και με σχόλια από την κ. Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ.

  Ν. 4115/2013 "Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις".

  Ν. 4076/2012 "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκαπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις".

  Ν. 4009/2011 "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων".


  ΝΠΙΔ του ΕΜΠ

  Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το ΝΠΙΔ του ΕΜΠ

  Η εισηγητική έκθεση για το Προεδρικό Διάταγμα